Wellness Hotel Madonna delle Nevi Folgarida Val di Sole

Privacy Policy

Wellness Hotel Madonna delle Nevi Folgarida Val di Sole


Polityka plików cookie i prywatności

Objaśnienia

Należy pamiętać, że strony niniejszej witryny zawierają linki do stron internetowych osób trzecich, do których niniejsze Informacje nie mają zastosowania.
Informacje będą aktualizowane przez Hotel Madonna delle Nevi, w związku z powyższym Użytkownik powinien uważnie przeczytać i zachować niniejsze Informacje, zanim udostępni jakichkolwiek dane osobowe.
Informacje te są przekazywane do celów określonych w art. 13 kodeksu postępowania w dziedzinie ochrony danych.

Definicje

“ Kodeks postępowania w dziedzinie ochrony danych”
RODO - Rozporządzenie (WE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady, Kodeks postępowania w dziedzinie ochrony danych;
Dane internetowe
odnosimy się do danych, które systemy informatyczne i procedury oprogramowania używane do obsługi Witryny otrzymują w trakcie normalnego działania i które mogłyby umożliwić identyfikację Użytkownika Witryny poprzez przetwarzanie i powiązanie z danymi przechowywanymi przez osoby trzecie. Do tej kategorii danych należą na przykład: - adres IP lub nazwa domeny komputera; - adres URI Uniform Resource Identifier (ftp://..., http://..., mailto:..., ecc.); - - czas i metoda zastosowaną do przesłania żądania do serwera; - rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi; - kod numeryczna wskazująca status odpowiedzi udzielonej przez serwer (udany, błąd itp.).
Pliki Cookie
niewielkie pliki zapisywane na nośniku danych służące do zapisywania przez przeglądarkę użytkownika określonych ustawień i danych w celu wymiany z naszym systemem; ułatwiają korzystanie z serwisu dzięki zapisaniu określonych danych użytkownika. Więcej informacji na temat plików cookie i metod przetwarzania można znaleźć na stronie http://www.garanteprivacy.it/(...) ;

Więcej informacji na temat plików cookie i metod przetwarzania można znaleźć na stronie

Wysyłanie wiadomości e-mail, wiadomości e-mail na adresy wskazane powyżej, kompilacja strony kontaktowej lub strony głównej witryny są całkowicie opcjonalne, jednoznaczne i dobrowolne i obejmują późniejsze pozyskiwanie danych dostarczonych przez użytkownika, w tym ewentualnie informacji zawartych w wiadomości. Należy pamiętać, że dane te są przetwarzane wyłącznie w celu dokładnej i wyczerpującej odpowiedzi na wszelkie zapytania użytkownika, zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania w dziedzinie ochrony danych, również w odniesieniu do wszelkich wniosków, którym towarzyszy wyraźna zgoda użytkownika na otrzymanie biuletynów i materiałów promocyjnych i/lub informacyjnych. Dane mogą być przekazywane firmom z grupy, do której należą, i ewentualnie podmiotom spoza firmy, takim jak prawnicy, księgowi, konsultanci pracy, instytucje kredytowe, stowarzyszenia handlowe itp. z których korzysta nasza firma. Dane nie będą rozpowszechniane.

Polityka prywatności dotycząca naszej strony

Strona korzysta z technicznych plików cookie. W szczególności:

 • tymczasowych plików cookie, które umożliwiają normalną nawigację i korzystanie ze strony, ale które nie są trwale rejestrowane na komputerze użytkownika i znikają po zamknięciu przeglądarki;
 • plików cookie Google Analytics, strona korzysta z usługi Google Analytics Google Analytics firmy Google, Inc. (zwanej dalej "Google") do generowania statystyk dotyczących korzystania z portalu internetowego. Aby zapoznać się z polityką prywatności firmy Google w zakresie usługi Google Analytics, należy odwiedzić stronę internetową https://support.google.com/analytics/(...) .
  Aby zapoznać się z polityką prywatności firmy Google, należy odwiedzić stronę https://policies.google.com/privacy?hl=it.

System tak zaprojektowano, aby używał, jeśli jest aktywowany, pamięci podręcznej przeglądarki, pamięci tymczasowej, w której znajduje się zestaw danych, który można szybko odzyskać w razie potrzeby.
Wyżej wymienione pliki cookie w żadnym wypadku nie pozwalają na uzyskanie danych osobowych użytkownika.
Strona nie używa trwałych plików cookie, Trojanów, programów szpiegujących, błędów sieciowych ani systemów do śledzenia lub profilowania użytkownika.

Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać plików cookie na swoim urządzeniu, można wyłączyć pliki cookie, wchodząc w "Ustawienia" i "Narzędzia" lub "Preferencje" w menu głównych przeglądarek. Umożliwia to na przykład wyłączenie plików cookie ze wszystkich witryn, za wyjątkiem witryn zaufanych.
Przypominamy, że wyłączając nasze pliki cookie, nie mają Państwo dostępu do wielu funkcji, które zwiększają wydajność witryny, a niektóre nasze usługi nie będą działać poprawnie. Można również wyłączyć pliki cookie stron trzecich, bez uszczerbku dla prawidłowego funkcjonowania naszej witryny. Dotyczy to jednak tylko wyświetlania reklam, które nie są dla Państwa interesujące. Należy pamiętać, że wyłączenie plików cookie przez osoby trzecie nie podlega naszej kontroli.

Aby lepiej zrozumieć, możliwości zmiany ustawienia prywatności, zalecamy Państwu zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi pod poniższymi linkami:

INTERNET EXPLORER
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-10

FIREFOX
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

CHROME
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

SAFARI
https://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies/

Inną funkcją wielu przeglądarek jest tryb incognito. Można przeglądać strony w trybie incognito, gdy nie chce się, aby wizyty na stronach internetowych lub pobierane pliki były rejestrowane w historii przeglądania i pobierania. Wszystkie pliki cookie utworzone w trybie incognito są automatycznie usuwane po zamknięciu wszystkich okien nawigacji. Ewentualnie, można skorzystać z opcji przeglądarki zawierających opcję „Wyczyść dane przeglądania”. Można jej użyć do usunięcia plików cookie, danych witryny, wtyczek i powiązanych danych przechowywanych w urządzeniu nawigacyjnym. Aby uzyskać więcej informacji, należy wejść na stronę lub wybrać opcję „Pomoc” w przeglądarce, aby uzyskać pomoc online.

Metoda przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są za pomocą narzędzi informatycznych i telematycznych przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których są gromadzone. Przestrzegane są środki bezpieczeństwa, zapobiegające utracie danych, nielegalnemu lub nieprawidłowemu użyciu i nieautoryzowanemu dostępowi.

Prawa osób zainteresowanych

W myśl dell’art.7 del d. lgs. n.196/2003, zainteresowany użytkownik:

 • ma prawo poznać:
  1. pochodzenie danych osobowych,
  2. cele i sposoby przetwarzania danych,
  3. logikę zastosowaną w przetwarzaniu danych prowadzonym za pomocą narzędzi elektronicznych,
  4. dane identyfikacyjne właściciela, kierowników, podmiotów lub kategorii podmiotów, którym dane osobowe mogą być przekazywane lub które mogą wejść w ich posiadanie;
 • ma prawo bezzwłocznego uzyskania od właściciela lub zarządcy:
  1. aktualizacji, sprostowania, ujednolicenia danych,
  2. anulowania, przekształcenia w anonimowej postaci lub blokowania danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, w tym danych, których przechowywanie nie jest konieczne do celów, dla których dane zostały zgromadzone lub przetworzone,
  3. zaświadczenia, że czynności, o których mowa w lit. a- b, zostały podane do wiadomości, także w odniesieniu do ich treści, tym, których dane zostały przekazane lub rozpowszechnione, za wyjątkiem przypadku, w którym to działanie okazuje się niemożliwe lub wymaga użycia środków nieproporcjonalnych w stosunku do chronionego prawa;
 • ma prawo zgłoszenia sprzeciwu, w całości lub w części:
  1. z uzasadnionych przyczyn do przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą, nawet jeśli są one istotne dla zbierania danych,
  2. przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą, w zakresie wysyłania materiałów reklamowych lub materiałów do sprzedaży bezpośredniej lub prowadzenia badań rynku czy komunikacji handlowej.

Hotel Madonna delle Nevi, in Piazzale Belvedere 20, Folgarida — 38025 Dimaro (TN) +39 0463 986162, email: info@hotelmadonnadellenevi.it